Viktigt att tänka på inför kommande årsstämma

I vanlig ordning kommer kickboxningsförbundets årsstämma äga rum i samband med SB&K:s årsstämma i Stockholm i mars 2014. Även om det är ett par månader kvar så finns det redan nu ett par saker att tänka på.

Säkerställa föreningens rösträtt genom att betala medlemsavgiften i tid
Från stadgarna:§ 3 Rösträtt, 3.1 För att ha rösträtt på förbundsstämma skall förening till SB&K samt
Förbundet senast den 31 december året före verksamhetsåret erlägga av SB&K respektive förbundsstämma fastställda avgifter, samt till Förbundet och SB&K insända begärda årsrapporter. Detta gäller även tidigare års eventuella obetalda avgifter. För nyinvalda föreningar gäller dock att de ska ha betalat föreskrivna avgifter senast den 31 december verksamhetsåret.

Skicka in eventuella motioner i tid
Från stadgarna: § 7 Förslag till ärenden att behandlas vid förbundsstämman, 7.1 Förslag till ärenden att behandlas vid ordinarie förbundsstämma (motioner) skall ha inkommit till förbundsstyrelsen senast den 15 januari. Rätt att lämna motion har förening i Förbundet.

Motioner skickas in till denna mejl.

Förbundets stadgar hittar du här.

Kommande evenemang