Kära medlemmar och kickboxnings intresserade!

Skitåret 2020 är snart ett avslutat kapitel.
Året då vårt samhälle och idrotts-Sverige drabbades av Corona pandemin.
För vår sport innebar det att inga dedikerade fighters korades till svenska mästare, inställda internationella tävlingar och mästerskap, lågt antal genomförda matcher, inställd träningsverksamhet mm mm.
Vi är fortfarande mitt i pandemin men i och med vaccinet som nu distribueras ut ser vi med tillförsikt fram emot 2021.
Året då vi åter kommer igång med vår idrottsliga gemenskap genom kickboxningen.
Med denna framtidstro i beaktande vill undertecknad och förbundsstyrelsen önska alla medlemmar och kickboxningsfantaster ett Gott Nytt År!

Mvh Björn Ljungdahl
Ordförande
Svenska Kickboxningsförbundet

Kommande evenemang