Nytt domarsystem

Svensk Kickboxning förändras fr.o.m. 2019-09-01

Svenska Kickboxningsförbundet känner att det behövs en uppdatering av vårt hanterande av poängdomare och ringdomare, detta för att möta framtiden som en säker och rättvis idrott.

I maj 2016 ändrades domarsystemet inom Svensk Kickboxning då poängdomarutbildningen och ringdomarutbildningen slogs ihop till en och samma utbildning. Efter utbildningen var man både poängdomare och ringdomare inom Svensk Kickboxning. I utbildningen berördes ringdömningen med ca 5% medan resterande 95% lades på poängdömningen. Utfallet av detta har nu analyserats och målet för säkrare och rättvisare idrott har inte uppnåtts. Det är anledningen till att vi nu separera utbildningarna igen samt återinför ett klassificeringssystem av poängdomarna med vissa uppdateringar.

Vi hade vår första poäng/ringdomareutbildning av det s.k. ”nya systemet” 2016-10-22 och vi har totalt haft 11 utbildningstillfällen. För att säkerställa systemet kommer de personer som gått domarutbildningen under perioden 2016-10-22 till 2019-03-16 omedelbart registreras om till enbart poängdomare, undantaget de personer som har ringdömt vid minst 2 tävlingstillfällen under perioden 2016-10-22 till dagens datum. För dessa personer krävs enbart en kompletterande utbildning i form av att döma minst 5 matcher med bra kontroll och känsla på en tävling under bevakning av Martin Eisengarten eller Robert de Zwart för att återfå sin ringdomarlicens. Resterande kommer att få gå en ringdomarutbildning för att få ringdöma inom Svenska Kickboxningsförbundet. Notera: Denna kompletterande utbildning skall vara utförd senast 2020-08-31 annars registreras berörd person om till enbart poängdomare.

Åtgärd – Nytt utbildningssystem fr.o.m. 2019-09-01

Poängdomarutbildning: Denna utbildning fortsätter som vanligt dvs. ca 3 timmars utbildning med praktik. Efter utbildningen är eleven godkänd poängdomare inom Svensk Kickboxning.

Vi passar också på att återinföra klassificeringen av poängdomarna. Ett nygammalt klassificeringssystem införs med start fr.o.m. 2019-09-01, vilket innebär att poängdomarna delas upp i A, B, C-klassificering.

Klassificeringssystem :

A= 100 eller fler matcher,

B-domare: 50-99 matcher,

C-domare: 1-49 matcher

Steg 1 – Uppdatering av poängdomare och ringdomare:

Hela vårt nuvarande poängdomare/ringdomare register rensas och det är upp till varje klubb att skicka in vilka aktiva poängdomare man har samt antal matcher det har dömt. Med ordet ”aktiv” menas med poängdomare som dömt matcher under de senaste 5 åren. Varje klubb har fram till 2019-08-31 på sig att inkomma med dessa uppgifter samt hur många matcher poängdomarna dömt (uppskattning om man inte har det exakta antalet). När det gäller ringdomarna har förbundet redan denna information via de tävlingsrapporter som skickats in efter varje tävling.

Steg 2 – Uppdatering genomförd

Efter 2019-08-31 sammanställer vi domarregistret och inga efteranmälningar kan göras. Syftet med en 5 års regel är att rensa ut gamla poängdomare/ringdomare som inte är uppdaterad i vårt regelsystem. Skulle en gammal poängdomare komma tillbaka till klubben får han/hon gå om poängdomarutbildningen. För att göra detta genomförbart har vi sänkt kostnaden för utbildningen till 200 kr.

Steg 3 – underhåll av klassificering-system (poängdomare)

Efter varje avslutad tävling skickar klubben själva in sina antal dömda matcher till e-postadressen domare@swekickboxing.se. Denna anmälning ligger öppen 7 dagar efter tävlingsavslut och sedan stängs anmälningen av poängdömda matcher.

Efter varje avslutat tävling skall ett e-mail med följande information skickas klubbvis:

• Aktuell tävling

• Klubbnamn

• För och efternamn på poängdomaren/poängdomarna

• Antal dömda matcher som varje poängdomare har dömt på den aktuella tävlingen

OBS! Anmälningstiden för detta är 7 dagar efter avslutat tävling och sedan går det inte att anmäla dömda matcher.

Anmälning av poängdomare till nya poängdomarregistret:

Vi behöver alltså e-mail med följande information:

• Klubbnamn (namnet skall vara samma som är registrerat inom SB&K/RF)

• För och efternamn på poängdomaren/poängdomarna

• Antal dömda matcher mellan 1-100 (cirka) per poängdomare

Ovanstående uppgifter skall skickas via e-post till domare@swekickboxing.se och skall vara förbundet tillhanda senast 2019-08-31. Inga efteranmälningar godkännes!

OBS! När det gäller uppge antal dömda matcher så förstår vi att det är svårt att uppge korrekt antal men utgå ifrån att en B-domare är lika med en SM-domare. En B-domare har ett matchantal mellan 50-99 matcher och en B-domare kommer också vara kravet för att anmäla domare till kommande SM. För att underlätta uppdateringen av vårt poängdomarregister vill vi att varje klubb anmäler sina poängdomare på samma gång dvs. vi tar inte emot anmälningar från enskilda poängdomare utan vi vill att varje klubb anmäler sina poängdomare vid ETT tillfälle. Tänk även på att vara ärliga gällande anmälningar av aktiva poängdomare då poängdomare som inte har varit aktiva på 5 år inte skall anmälas.

Övrigt:

* Om ringdomaren på en tävling upptäcker att en poängdomare inte innehar den kompetens som klassificeringen (A, B, C-domare) säger, skall ringdomaren informera huvuddomaren. Huvuddomare skall sedan rapportera detta till domaransvarig och poängdomaren flyttas ner 25 matcher i klassificeringsstegen.

• Ringdomarutbildning – För att bli antagen till ringdomarutbildningen görs en individuell bedömning baserat på bl.a. coachning, antal matcher, poängdomarklassificering mm. Ringdomarutbildningar hålls av Martin Eisengarten och Robert de Zwart minst 1 gång om året.

• Hela domarsystemet kommer fortsättningsvis att uppdateras vart 5:e år så vi har aktuella poängdomare och ringdomare i vårt register.

Ringdomare – Svenska Kickboxningsförbundet

Följande personer har genomfört en ringdomareutbildning och har sin ringdomarlicens (senaste dömning inom parentes):

Alex Bring Palm, Halmstad Muay Thai IF 2019-04-06

Camilla Jörneheim 2019-04-27

Dennis Albrektsson Fight Club Ängelholm 2019-05-18

Emil Hossen Fight Club Ängelholm 2019-05-18

Fredrik Holmgren Fight Club Ängelholm 2019-05-18

Håkan Karlsson Ironman Kickboxningsklubb Majorna 2017-04-08

Håkan Ozan 2018-12-02

Igor Kourinnoi Olympia Kampsportsförening 2019-05-18

Linus Grinsvall Göteborgs Kickboxningsklubb 2019-03-16

Ludvig Friberg Masters Gym Kick- & Thaiboxning IF 2018-03-17

Martin Eisengarten Fight Club Ängelholm 2019-05-18

Mikael Bergh 2019-04-27

Olof Petterson 2019-03-16

Oscar Arvidsson Göteborgs Kickboxningsklubb 2019-03-16

Robert de Zwart Göteborgs Kickboxningsklubb 2019-05-18

Följande personer har inte gått en ringdomarutbildning men ringdömt vid minst 2 tävlingar (senaste dömning inom parentes):

Emma Ankargren Furulunds Kickboxnings Klubb 2019-02-16

Joonas Tizihssane Masters Gym Kick- & Thaiboxning IF 2019-05-18

Ludwig Sykström-Svensson, Skurups Kick och Boxningsklubb 2019-02-16

Mikael Pettersson Furulunds Kickboxnings Klubb 2019-02-16

Sami Cacan Stockholms Kickboxningsklubb 2019-04-27

Torbjörn Jansson Kalvhagen Sthlm IF 2018-04-21

Dessa personer skall komplettera sin ringdomarutbildning genom att döma minst 5 matcher med bra kontroll och känsla på en tävling under bevakning av Martin Eisengarten eller Robert de Zwart för att återfå sin ringdomarlicens.

Notera: Denna kompletterande utbildning skall vara utförd senast 2020-08-31 annars registreras berörd person om till enbart poängdomare.

/ Styrelsen Svenska Kickboxningsförbundet

Kommande evenemang