Landslag

Som ett led i att säkerställa ambitionsnivån på vårt landslag begär vi in en målsättning och årsplan för respektive fighter som har en ambition att representera Sverige internationellt. Detta gäller befintlig landslagstrupp och personer med en vilja att tillhöra densamma.
Uttagningskriterierna är bilagda i inlägget och bör implementeras i målsättningsplanen.
Underlagen skall skickas in senast 17 mars.

Kommande evenemang