Årsstämma

Årsstämma 2019

Datum: 16 mars 2019

Fullmaktsgranskning: 9.15-9.45

Årsstämman börjar: 9.45

Plats: Hammarkullehallen Göteborg

Alla som är medlemmar i svenska kickboxningsförbundet är välkomna att delta på förbundets årsstämma. För att ha rösträtt måste föreningen ha betalat sin medlemsavgift senast 31/1. Personen som representerar föreningen måste även ha med sig en ifylld fullmakt.

Kallelse Årsttämma 2019

Fullmakt Årsmöte 2019

Dagordning Årsmöte 2019

Verksamhetsberättelse Svenska Kickboxningsförbundet 2018

Verksamhetsplan för Svenska Kickboxningsförbundet 2019

Förklaring till Proposition

Proposition, Utvecklingsplan mot världstoppen och medaljer

Bilaga 1, Fysprofil Dam

Bilaga 2, Fysprofil Herr

Bilaga 3, Regler Svensk Kickboxning K1 K1 170309

Bilaga 4, Regler Svensk Kickboxning KL JK 170212

Bilaga 5, General Rules

Bilaga 6, Ring Sports General Rules

Bilaga 7, K1 Rules

Bilaga 8, Low Kick Rules

Bilaga 9, Tatami Sports General Rules

Bilaga 10, Kick Light Rules

Bilaga 11, Kursplan-Barnledarutbildning

Bilaga 12, Kursplan-Klubbledarutbildning

Bilaga 13, Kursplan-Mind2Perform

Bilaga 14, Kursplan-Tranarutbildning-steg-1

Bilaga 15, Kursplan-Tranarutbildning-steg-2

Bilaga 16, Kursplan-Tranarutbildning-steg-3

Bilaga 17, Lisencierad Kickboxningsinstruktör

Bilaga 18, Matris för prioriterade områden

Bilaga 19, WAKO IF Medical Regulations

Bilaga 20, Säkerhetsregler vid KO

Bilaga 21, MotoriQ

Bilaga 22, Utvecklingstrappa Svenska Kickboxningsförbundet

Valberedningens förslag till styrelse för svenska kickboxningsförbundet 2019

Förvaltningsberättelse 2018

Årsbokslut kickboxning

Budget 2019 Kickboxningsförbundet

Årsstämma 2018

Datum: 17 mars 2018

Fullmaktsgranskning: 9.15-9.45

Årsstämman börjar: 9.45

Plats: Hammarkullehallen Göteborg

Alla som är medlemmar i svenska kickboxningsförbundet är välkomna att delta på förbundets årsstämma. För att ha rösträtt måste föreningen ha betalat sin medlemsavgift senast 31/1. Personen som representerar föreningen måste även ha med sig en ifylld fullmakt.

Bokslut 2017 – Kickboxning

budget och ekonomisk plan kickboxning

Dagordning Årsmöte 2018

Fullmakt årsmöte 2018

Förvaltningsberättelse 2018

Ifyllda fullmakter årsstämma 2018

proposition årsmötet 2018

Protokoll årsmöte 2018 påskrivet

protokoll årsmöte 2018

Röstlängd Kickboxning 2018

verksamhetsberättelse 2017

Verksamhetsplan Svenska Kickboxningsförbundet 2018

Årsstämma 2017

Datum: 18 Mars 2017
Fullmaktsgranskning mellan 9,15-9,45
Årsstämma börjar: 9,45
Plats: Hammarkullehallen Göteborg

Alla som är medlemmar i svenska kickboxningsförbundet är välkomna att delta på förbundets årsstämma. För att ha rösträtt måste föreningen ha betalat sin medlemsavgift senast 31/1. Personen som representerar föreningen måste även ha med sig en ifylld fullmakt

Dagordning Årsmöte 2017
Verksamhetsplan för Svenska Kickboxningsförbundet 2017
Verksamhetsberättelse Svenska Kickboxningsförbundet 2016
FULLMAKT TILL ÅRSMÖTE FÖR KICKBOXNINGSFÖRBUNDET 2017
Prel. röstlängd Kickboxning 2017-02-23-1
Förvaltningsberättelse 2016
Styrelsens svar på Olympias motioner 2017
Styrelsens svar på Göteborgs motioner 2017
Propositioner till årsmötet 2017
Bokslut 2016 – Kickboxning

Valberedningens-förslag-Svenska-kickboxningsförbundet

Årsmöte-2017

Årsstämma 2016

ÅRSSTÄMMA 2016 SvK

Förvaltningsberättelse 2015

Verksamhetsberättelse Svenska Kickboxningsförbundet 2015

Verksamhetsplan för Svenska Kickboxningsförbundet 2016

Protokoll årsmöte 2015

Dokument för årsstämman (färdiga dokument är blåmarkerade)

Kallelse och dagordning

Protokoll (läggs upp efter årsstämman)

Fullmakt

Preliminär röstlängd

Förvaltningsberättelse 2014

Balansräkning 2014

Resultaträkning 2014

Revisionsberättelse 2014 (levereras av SB&K den 28/3)

Verksamhetsberättelse 2014

Verksamhetsplan 2015

Verksamhetsbudget 2015

Proposition 1

Proposition 2

Motion 1 med styrelsens svar

Motion 2 med styrelsens svar

Motion 3 med styrelsens svar

Information_från_valberedningen 2015_150218

Valberedningens förslag på förbundsstyrelse

Fullmakter

Mötesprotokoll konstituerande möte

Tidigare årsstämmor

2014

Kallelse och dagordning

Protokoll

Fullmakt

Preliminär röstlängd

Förvaltningsberättelse 2013

Balansräkning 2013

Resultaträkning 2013

Revisionsberättelse 2013

Verksamhetsberättelse 2013

Verksamhetsplan 2014

Verksamhetsbudget 2014

Nomineringsblankett

Proposition från SKF genom SBK 

Valberedningens förslag på förbundsstyrelse

2013

Kallelse

Dagordning

Protokoll

Fullmakt

Fullmakt Fighting Spirit

Preliminär röstlängd

Förvaltningsberättelse 2012

Revisionsberättelse 2012

Verksamhetsberättelse 2012

Verksamhetsplan 2013

Verksamhetsbudget 2013

Inkommen motion och styrelsens svar på denna

Nomineringsblankett

2012

Kallelse

Dagordning

Protokoll

Fullmakt

Preliminär röstlängd (SB&K)

Förvaltningsberättelse 2011

Revisionsberättelse 2011

Verksamhetsberättelse 2011

Verksamhetsplan 2012

Verksamhetsbudget 2012

2011

Dagordning_arsstamma

Fullmakter

Rostlangder

Forvaltningsberattelse 2010

Revisionsberattelse_2010

SKf_Verksamhetsberattelse_2010 (2)

SKF_Verksamhetsplan_2011

SKF_Verksamhetsbudget_2011

Kommande evenemang