Förbundsstyrelse 2024

Ordförande Håkan Ozan presenterar styrelsesammansättning för 2024

Vice Ordförande: Souad Iskander
Kassör: Jan Petersson
Sekreterare: Emma Ankargren
Ledamot: Martin Eisengarten
Förste suppleant: Madleine Mårtensson Krokstäde
Andre suppleant: Raymond Teibl

Kommande evenemang