Att tänka på inför SM

Nu när SM närmar sig så finns det några saker som är viktiga att tänka på:

  • Kom ihåg att se över så att din startbok är aktuell och att den innehåller ett läkarintyg som är giltigt.
  • Säkerställ att du uppfyller kraven för att delta vid SM (se nedan) vad gäller antalet matcher och att dessa finns med i din startbok.

SM-krav

Full Contact (FC,LK och K1)

Tre kickboxningsmatcher (FC, LK eller K1) i startboken (WAKO) varav minst en av dessa matcher måste den tävlande ha gått under aktuell tävlingssäsong, juni-maj.

Light Contact (LC och KL)

Tre kickboxningsmatcher (LC eller KL) i startboken (WAKO) varav minst en av dessa matcher måste den tävlande ha gått under aktuell tävlingssäsong, juni-maj.

Kommande evenemang