Nya rutiner för Svenska Kickboxningsförbundets egna tävlingsrapport fr.o.m. 2012-01-01

I dagsläget så skickar alla tävlingsarrangörer in en tävlingsrapport till SB&K (Svenska Budo & Kampsportsförbundet samt en tävlingsrapport till SKF (Svenska Kickboxningsförbundet) efter avslutat tävlingsarrangemang.

SB&K:s tävlingsrapport fyller du i online på en länk som du får tillbaka när din tävlingssanktion har blivit godkänd medan SKF:s tävlingsrapport är ett förtryckt dokument som du fyller i och sedan mailar till tävlingsansvarige senast 3 dagar efter avslutat arrangemang.

Nyhet fr.o.m. 2012-01-01
· Tävlingsrapporten skall komma ifrån den som har varit huvuddomare på tävlingen
· Samtliga poängdomare respektive dömda matcher skall registreras i tävlingsrapporten.

Denna förändring har vi gjort för att ytterliggare höja säkerhetskraven på våra arrangemang i form av att få en så korrekt tävlingsrapport som möjligt dvs. först fyller tävlingsarrangören i tävlingsrapporten och sedan granskar huvuddomaren tävlingsrapporten innan den slutligen mailas iväg till tävlingsansvarige. Vidare så skall alla poängdomare registreras med namn, klubbtillhörighet samt antal dömda matcher på tävlingen och detta görs för att säkerhetsställa poängdomare med olika klassificeringar i form av erfarenhet etc. (Ett klassificeringssystem på förbundets poängdomare är på väg som bygger på antal dömda matcher/erfarenhet).

I praktiken är det inte så stor förändring med att fylla i tävlingsrapporten än tidigare mer än att sekretariatet håller koll på vem som poängdömde de olika matcherna (eller att man i efterhand registrerar poängdomare genom poängkorten). Den stora nyheten är att tävlingsrapporten skall komma ifrån den som är huvuddomare för tävlingen och inte som förut från tävlingsarrangören. Vi ser helst att tävlingsrapporten fylls i tillsammans med huvuddomaren direkt efter avslutat arrangemang men det viktiga är att den är tävlingsansvarige tillhanda senast 3 dagar efter avslutat arrangemang.

En sak till som är väldigt vikig och det är att vi använder det föreningsnamn som är registrerat hos SB&K (Svenska Budo & Kampsportförbundet) dvs. inga förkortningar av föreningsnamnet är tillåtet. Ett korrekt föreningsnamn underlättar för förbundets administration så det är vikigt att detta följs till punkt och pricka och det är upp till dig som tävlingsarrangör att se till att korrekt namn inkommer på tävlingsrapporten.

Vet du inte vad din förening är registrerat i för namn hos huvudförbundet (SB&K) så klicka här.

Sök tävlingssanktion här.

Kommande evenemang