Resultat från mästargraderingen

Mästargraderingen denna gången utfördes i Jönköpings Kampsportsallians lokaler. 8 personer testade för mästargraden och 5 st personer aspirerade på högre grader (2 dan + 3 Dan).

Thomas Heiderup, Tony Berglund och Björn Rhodin som är graderingsansvarig, var graderingskommité och påbörjade i och med denna gradering arbetet med att revidera mästargraderingen och även slutfasen i ett nationellt graderingssystem som håller på att tas fram.

 

Följande personer graderades 2012-04-28

1 Dan
Olof Huldfeldt, Ironman Majorna
Ida Sihvonen, Göteborgs Kickboxning
Sabrina Sedin Rosenkvist, Fighting Spirit Malmö
Oscar Salazar Aros, Fighting Spirit Malmö
Douglas Franzén, West Coast Kickboxing
Sebastian Grahn, Jönköpings Kickboxing

2 Dan
Linus Grinsvall, Göteborgs Kickboxning
Magnus Segerberg, West Coast Kickboxing
Dan Hilpold, Fighting Spirit Malmö

3 Dan
Robert De Zwart

 

Kommande evenemang