Ringdomaransvarig sökes

Som ringdomaransvarig inom Svenska Kickboxningsförbundet (SKF) skall man utbilda och kontrollera ringdomare som verkar vid SKF:s tävlingar samt informera om eventuella förändringar i tävlingsreglerna.

Som ringdomaransvarig skall man ansvara för:

  • Ringdomarna som verkar inom SKF
    • Årligen begära in aktivitetsrapporter från förbundets ringdomare
    • Att hålla ringdomarna uppdaterade om SKF:s regler.
  • Utbilda och godkänna huvuddomare.
  • Utbildning och godkännande av ringdomare.
  • Ansvara för att det finns ett register över samtliga ringdomare i Sverige.
  • Ansvara för hantering av ringdomarmaterial (skjortor & flugor).
  • Hjälpa arrangörer att komma i kontakt med domare till tävling.

Är du förbundets nya ringdomaransvarige? Skicka i så fall din intresseanmälan till president@swedenkickboxing.se så snart som möjligt.

Kommande evenemang